Samtaler

Samtale kan foregå akut ved behov, og oftest vil vi kunne tilbyde en akut samtale samme dag, som du ringer enten ved at du møder fysisk, eller over videolink.
Fortsatte samtaler med læge aftales fra gang til gang. Lægerne modtager løbende efteruddannelse i samtaleterapi.
I nogle tilfælde kan du sammen med lægen finde løsninger, der gør, at du kan komme videre uden yderligere. I andre tilfælde kan der måske være behov for henvisning til psykolog. Psykolog henvisning er kun målrettet en afgrænset gruppe, antallet af sessioner er fastsat til maximalt 12, men til gengæld er der tilskud til behandlingen.
For mange kan det være relevant af have en pårørende med.
Der kan også være kommunale tilbud i forhold til samtaler ved akut krise. Hvis der er et akut og svært behov, så kan der tages kontakt til Psykiatrisk Skadestue (PAM) tlf. 9944 4140.