Om Corona

22/4/2022

Coronavirus/COVID-19 er stadig lumsk, idet man kan være smittet uden at have symptomer, så du vil opleve at vi anvender værnemidler,  hvis vi undersøger dig for luftvejsinfektion og samtidig mistænker Corona.

Det er primært problematisk for personer i risikogrupperne, som ikke er vaccineret. Hvis du har mistanke om CORONA-smitte = du har fornemmelse af at have en “anderledes” influenza, så skal du ringe. Kontakt til læge er især vigtigt, hvis vejrtrækningen er besværet eller du oplever forværring, specielt efter 3-4 dages sygdom. Da der desværre også ses Coronasmitte hos personer der er fuldt vaccineret, så skal du hellere lade dig teste ved symptomer uanset vaccinationsstatus. Det er vigtigt, at du overholder myndighedernes anvisning om at holde dig isoleret efter positivt testsvar.

OM VACCINATION MOD CORONA
Vaccination styres via Sundhedsstyrelsen, som indkalder dig via E-boks eller brev. Aktuelt er der 2 vacciner i spil fra henholdsvis Pfizer/BionTech og Moderna. Begge vacciner er såkaldte mRNA -vacciner. Det betyder at vaccinen indeholde noget genetisk kode, så i den krop kan danne et protein, som er lig det protein, der er på overfladen af Coronavirus. Det er en ret smart måde at blive vaccineret på, der er ikke tale om at man giver noget svækket virus, hvilket er tilfældet ved mange andre vacciner. Så vaccinen giver IKKE “lidt Corona”. Men oplever du bivirkninger efter vaccinationen, som du er utryg ved, så lad høre fra dig.
De fleste har fået 3. stik, og enkelt 4. stik, hvad der kommer til at ske til efteråret er endnu uvist.

OM COVID19/CORONA-TESTNING:
Testningen foregår som udgangspunkt i Svendborg. Ved brug af NemId bestilles tid på coronaprover.dk – vær opmærksom på, at der er flere valgmuligheder.
Ved sygdomsfornemmelse, så er en PCR-test fortsat det bedste. Quick-test var primært noget man tidligere bruge i sociale sammenhænge evt. før besøg hos andre, men nu også som test for sygdom. Men nogen gange kan det blive nødvendigt mere mere quicktest.

SMITTE OPSPORING:
Med den aktuelle og meget udbredte Omikronsmitte, så er opsporing knap så relevant, men har du spørgsmål så kontakt CORONA-opsporingen på 7020 0233 – https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

En nær kontakt er defineret som her nedenfor, og de nære kontakter skal nu primært testes 3 dage efter en positiv test hos den smittede. Testen kan være en quicktest.

  • En person, der bor sammen med en med påvist coronavirus
  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en med påvist coronavirus
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en med en med påvist coronavirus
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en med påvist coronavirus
  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.
  • Kontakten skal have fundet sted inden for smitteperioden, som er afgrænset til 48 timer før symptomdebut og indtil 48 timer efter symptomophør (eller indtil 7 dage efter testen blev foretaget for patienter uden symptomer

Sundhedsstyrelsens hjemmeside opdateres løbende.