Om lægehuset

Lægerne i Hesselager ligger på Skolevej 31-33 og det har det gjort i mange år. Inden der for en del år siden blev lægehus, så var der skole og siden sognerådskontor. Nogle af vores ældste patienter husker fortsat den lidt strenge skolefrøken, som boede på førstesalen.
I 2006 overtog de nuværende læger Susanne Löchte, Morten Wolf og Martin Bo Sørensen efter Tage Poulsen og Kurt Lauritsen, som begge havde fungeret som praktiserende læger i huset i en 30-årig periode.
Indtil 2013 lå der også en lægepraksis i Gudme drevet af Jesper Mørk-Hansen, denne praksis blev opkøbt af Lægerne i Hesselager i 2013.

Lægehusets visioner:
Det er vores vision at være det nære sundhedstilbud for dig, og vi arbejder løbende på at optimere på tilgængelighed og faglighed. Tid-samme-dag-konceptet indførte vi i 2017, og er tænkt, som en måde at give dig som bruger af lægehuset den bedst mulige service. For 2017 havde vi ofte 2-3 ugers ventetid.
I lægehuset uddelegeres i stigende grad opgaver til vores personale helt i tråd med, hvad Regionerne og Praktiserende Lægeres Orginisation er kommet frem til https://www.laeger.dk/sites/default/files/vision_for_almen_praksis_2030.pdf. Vores mål for behandling er forhåbentligt sammenfaldende med dit, nemlig at du får den bedst mulige behandling på det rette tidspunkt.
Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø for vores ansatte og os selv. Det håber vi, at du kan mærke, når du kommer hos os. Vi er overbeviste om, at du som patient får mest ud af mødet med en sundhedsperson, som har det godt. Aktuelt er der pr. 1. januar 2022 tilknyttet ca. 4500 personer til lægehuset, og vi har prioriteret også af have et godt bemandingsniveau, så ventetiden på undersøgelse/kontrol er kortest muligt.
Der var  390 af Jer ca. 4400 borgere, som i 2019 var tilknyttet lægepraksis, som svarede på Patienttilfredshedsundersøgelsen 2019. Vi var/blev opmærksomme på, at Tid-samme-dag ikke var/er svaret på alle spørgsmål, og at en del patienter var utilfredse med ikke at kunne booke forud på en bestemt dag.  Uanset at vi har øget kapaciteten af lægetider ved at fastansættespeciallæge i almen medicin Maj Rivíere, så kan vi ikke opfylde alle behov. Som konsekvens af undersøgelsens svar på udfordringerne ved Tid-samme-dag, så arbejdes der forsat på at det bliver teknisk er muligt, at ændre den elektroniske booking, så der kan bookes fra kl. 16 dagen før.  
Vi er stolte over de mange positive tilbagemeldinger, der kom fra jer i ovennævnte patienttilfredshedsundersøgelse, og skal gøre vores bedste til fortsat at leve op til de pæne ord.
Alle i lægehuset følger løbende faglige kurser, som er relevant for behandlingen af de sundhedsmæssige udfordringer, som vi præsenteres for i lægehuset. Vi prioriterer at formidle vores fælles viden løbende ved interne møder, og ved afholdelse af interne kursusdage (hvor lægehuset så er lukket).
I forbindelse med vores netop afholdte efteruddannelsesdag i august 2022, så er vi i fællesskab kommet frem til de vigtigste værdier for os er høj faglighed, respekt og teamspirit - og det håber vi kommer til at smitte af på mødet mellem dig og os.
Lægehuset gennemførte i 2017 akkreditering, og har efterfølgende været tilknyttet Sydhavsklyngen (sammenslutning for praktiserende læger i Ærø, Langeland og Svendborg Kommuner), hvor det videre kvalitetsarbejde foregår. Vi har nyligt arbejdet med bl.a. antibiotikaordination og smertestillende medicin, og følger løbende op på vores forbrug af medicin generelt.
Det er tillige vores mål at forsøge at være med på de nyeste strømninger indenfor Almen Medicin. Bl.a. derfor har vi at anskaffet 2 ultralydsscannere, som vi i øget grad vil anvende, når du besøger os. Vores generelle mål er at kunne foretage diagnostik og behandling, så tæt på din hjem adresse som muligt.
Lægehuset har igennem mange år deltaget i uddannelsen af yngre læger, hvilket vi fortsat gør. Samtidig har vi nu tilknyttet medicinstuderende til at varetage blodprøver og telefonbesvarelse, og vi håber på den måde at kunne rekruttere nogle af dem til specialet på sigt.
Lægehuset fungerer som plejehjemslæger på Gudbjerg Ældrecenter, Hesselager Plejecenter og Strandlyst Boliger i Lundeborg.