Pneumokokvaccination

I forbindelsen med Corona-pandemi blev der tilbudt vaccination mod pneumokoksygdom, som primært kan give lungebetændelse, men også blodforgiftning. Der vaccineres også med pneumokokker i børnevaccinationsprogrammet, hvor der nu er færre og andre typer at pneumokokker end for bare få år siden. Det vurderedes at vaccinen var gavnlig, hvis man var over 65 år eller hvis man havde en af nedenstående lidelser. Hvis man var omfattet i nedenstående grupper, så var vaccination gratis, dette tilbud ophørte 28/2/2022.

Gruppen af personer som med tilskud kan vaccineres, kan findes her:
https://www.sst.dk/da/Fagperson/Forebyggelse-og-tvaergaaende-indsatser/Vaccination/Vaccination-af-voksne/Tilskud-til-vacciner