Hjemmebesøg

Hjemmebesøg aftales efter telefonisk kontakt med lægen, såfremt du og lægen finder at der er behov for dette.
Hjemmebesøg foretages af sygeplejerske eller læge.
Den kommunale akut-funktion vil også i nogle tilfælde blive inddraget, idet de kan foretage vurderinger og blodprøver i eget hjem i forbindelse med akut opstået sygdom. Dette tilbud er selvsagt kun beregnet på sårbare borgere, som ikke er i stand til at transportere sig til lægehuset selv.
Hjemmebesøg foretages efter en fast turnus på de stedlige plejehjem.