Andre priser

Såfremt der skal ydes lægefaglig bistand til udfærdigelse af attester e.l. så afregnes der for medgået tid. Timeprisen er kr. 1800,00 + moms.