Nyheder

INFLUENZA og/eller COVID-vaccination
Vaccination mod influenza og COVID tilbydes ikke i Lægehuset i sæson 2023/2024.
Det vil derfor ikke være muligt at booke tid til dette.
Myndighederne har besluttet, at regionerne og private aktører skal stå for at vaccinere patienter i 2023/2024.
Vi beklager, at vi derfor ikke kan vaccinere, som vi plejer.

KIGHOSTE-VACCINATION TIL GRAVIDE
Vær opmærksom på vaccinationstilbuddet hvis du er gravid, der er en del kighoste i omløb.

OVERBLIK OVER DIN MEDICIN
Vi oplever at det for mange er svært at holde øje med, hvor mange udleveringer der er tilbage på en flergangsrecept. Få evt. en udskrift fra Apoteket eller brug en APP.
Medicinkortet
https://apps.apple.com/dk/app/medicinkortet/id1170487665?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.medicinkortet&hl=da&gl=US&pli=1
Apotekets APP
https://www.apoteket.dk/medicin/app/her-finder-du-appen-apoteket

Personsager 🙂
Morten er nu igen med fynsk muld under fødderne og derfor at finde i lægehuset.
Uddannelseslæge Matthias er desværre taget videre på den sidste del af sin uddannelsesrejse.
Peter fortsætter som løst tilknyttet vikar (han er nu færdiguddannet speciallæge). Fra september 2023 er Peter fast vikar for Susanne om mandag.
På personalesiden er der flere der på barsel, hvilket betyder at Emma vikarierer i sekretariatet, og Helvig vikarierer på sygeplejesiden.
Studenterne bliver jo løbende færdige, så nogen har forladt os, og andre er kommet til. Aktuelt kan du møde Christina, Ata, Helena, Emilie og Java.

LUFTVEJSINFEKTIONER
Her i 2023, så er der desværre flere end vanligt med luftvejsinfektioner. Det meste går over af sig selv og kræver ikke lægebesøg, men er du i tvivl så giv os et ring. Der er igen ultimo oktober øgning i antallet af kighoste tilfælde.

MUNDBIND/VENTERUM
Mundbind er kun påbudt i venteværelset - HVIS du har luftvejsinfektion, altså hvis du hoste eller snotter. Vi vil i nogle tilfælde, bede jer om at blive siddende i bil til lægen kommer og kalder én ind. Dette er for at beskytte dem der opholder sig i venteværelset.

LÆGEVAGTEN OMLÆGGES DELVIST FRA 3/10
Pr. 3/10 sker der ændringer i lægevagten, således så der er øget mulighed for konsultation i Svendborg. Til gengæld vil der blive strammet op på visitationen, så det der kan løses i egen læges åbningstid SKAL løses der og ikke i lægevagten.

PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2022
Denne er nu færdig og I har skrevet en masse godt om os, det er vi vældig taknemmelige for, idet vi faktisk dagligt prøver at gøre vores bedste.

Abekopper
Se https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/patient-i-region-syddanmark/abekopper