Nyheder

UNDSKYLD VI RODER - VI BYGGER OM 😊
Vi er nu flyttet delvist ind i en barak bagved klinikken.
Venterum og kortlæser findes i barakken ✔
Trappen til barakken er noget stejl - så er du gangbesværet, så giv gerne sekretæren et praj, om at du enten venter i bilen eller i den eksisterende bygning hvoraf den sydlige 1/3 stadig fungerer under ombygningen.
Parkering foregår, som vanligt bagved klinikken, men pas på håndværkere, rør og ledningen i den næste tid.
Vi renoverer den nordlige ende af klinikken, hvoraf en stor del kun har været malet siden vi overtog fra lægerne Kurt og Tage i 2006.
Vi håber på jeres forståelse i byggeperioden som forventes at være af ca. 12 ugers varighed 🤞
Vi ser frem til bedre og mere tidsvarende lokaler, bedre adgangsveje til klinikken og handicapvenligt toilet. 😊

GRÆSPOLLENALLERGI ??
Med tørt vejr, så er der mere græs pollen i luften, så det er tid for opstart af høfeber-medicin - hvis det er noget du plejer at få ??
Men der er også andet du kan gøre (se her nedenfor).
Her kan du evt. hente vejledning

KIGHOSTE-VACCINATION TIL GRAVIDE
Vær opmærksom på vaccinationstilbuddet hvis du er gravid, der er en del kighoste i omløb.

OVERBLIK OVER DIN MEDICIN
Vi oplever at det for mange er svært at holde øje med, hvor mange udleveringer der er tilbage på en flergangsrecept. Få evt. en udskrift fra Apoteket eller brug en APP.
Medicinkortet
https://apps.apple.com/dk/app/medicinkortet/id1170487665?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.medicinkortet&hl=da&gl=US&pli=1
Apotekets APP
https://www.apoteket.dk/medicin/app/her-finder-du-appen-apoteket

NYT OM OS I HUSET
Foråret kommer, og med det kommer Imad tilbage til os og er der det næste ½ år. Peter er fortsat tilknyttet som fast lægevikar for Susanne om mandagen (han er nu færdiguddannet speciallæge).
På personalesiden er der flere, der på barsel, hvilket betyder, at Emma har vikarieret indtil 29/2/24 i sekretariatet.
Helvig vikarierer på sygeplejerskesiden.
Studenterne bliver jo løbende færdige, så nogen har forladt os, og andre er kommet til. Aktuelt kan du møde Ata, Helena og Emilie

MUNDBIND/VENTERUM
Mundbind er kun påbudt i venteværelset - HVIS du har luftvejsinfektion, altså hvis du hoste eller snotter. Du kan også aftale med sekretæren, at du bliver siddende i din bil til lægen kommer og kalder dig ind. Dette er for at beskytte dem der opholder sig i venteværelset.

PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2022
Denne er nu færdig og I har skrevet en masse godt om os, det er vi vældig taknemmelige for, idet vi faktisk dagligt prøver at gøre vores bedste.