Henvisning

Hvis du har brug for en henvisning til fysioterapeut, speciallæge eller til sygehuset, så skal du i udgangspunktet møde frem til en konsultation i lægehuset. Hvor vi sammen finder ud af, hvad der er den rigtige løsning for dig.

Speciallæger i Øre-Næse-Hals-sygdomme og speciallæger i Øjensygdomme kræver ikke henvisning fra egen læge, så der kan du selv henvende dig.

Hvis du har en sundhedsforsikring, så skal du fortælle det ved dit første møde med lægen. Hvis du først henvises i offentligt regi, og så senere vil henvises i privat regi, så kræver det fornyet konsultation, som du eller din sundhedsforsikring skal betale for (privat honorar). Her kan attesten FP 710 komme i anvendelse.
Hvis forsikringen kræver noget på skrift, så kan du få en udskrift af journalnotatet/henvisningen.